W województwie wyniki matur poniżej średniej

Czytaj dalej
Fot. archiwum polskapress
Marzena Sutryk

W województwie wyniki matur poniżej średniej

Marzena Sutryk

Znamy wyniki matur. Zdawalność w zachodniopomorskim słabsza niż w kraju.

Do matury w tym roku przystąpiło w kraju ok. 260 tys. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników). Zdało ją 78,5 proc. W naszym województwie z egzaminami obowiązkowymi zmierzyło się 9,8 tys. osób, 74 proc. z nich zdało egzamin.

Z tym że wśród absolwentów liceów odsetek ten był wyższy - 79 proc. (w kraju 84,4proc.), a wśród absolwentów techników niższy - u nas to 65 proc., w kraju - 67,9 proc. Absolwenci obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części ustnej z języka polskiego oraz wybranego języka obcego nowożytnego, w części pisemnej z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego.

Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali też do egzaminu maturalnego z tego języka, zarówno w części ustnej, jak i w pisemnej.

Tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych - zgodnie z zasadami przeprowadzania matury w nowej formule, przystępowali również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych - na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

W zachodniopomorskim średnia z języka polskiego na poziomie podstawowym to 54 proc. (w kraju - 56 proc., w Koszalinie - 62,89 proc.); na poziomie rozszerzonym to odpowiednio: 42 proc., 50 proc. i 52,4 proc.; z języka angielskiego na poziomie podstawowym - 72 proc. w województwie, 71 proc. w kraju i 76,33 proc. w Koszalinie, poziom rozszerzony to odpowiednio - 60 proc. w obu przypadkach i 63,26 proc. w Koszalinie.

Z matematyki na poziomie podstawowym absolwenci szkół ponadgimnazjalnych (licea i technika) osiągnęli w województwie średnią 51 proc., w kraju - 54 proc., w Koszalinie - 55,79 proc. Na poziomie rozszerzonym ta średnia wyniosła odpowiednio: 34 proc., 37 proc., 42,87 proc.

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w czerwcu i w sierpniu, będą udostępnione 12 września.

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć ocenił podczas omówienia wyników ogólnopolskich, że nie odbiegają one zasadniczo od wyników z lat ubiegłych. Wyniki z matury są podstawą przy rekrutacji na studia.

Marzena Sutryk

W Głosie Koszalińskim od 1998 roku. Obszar zainteresowań i poruszanych tematów to m. in. funkcjonowanie samorządu, głównie Koszalina i powiatu koszalińskiego, a tu niemal każda dziedzina życia - począwszy od inwestycji, poprzez sprawy urzędowe i działalność Rady Miejskiej, na jednostkowych problemach mieszkańców kończąc. To także polityka, a zwłaszcza jej przełożenie na lokalne podwórko. To również tematy z zakresu zdarzeń policyjnych, zwłaszcza z terenu Koszalina i powiatu koszalińskiego.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.