Ułatwienia w zwolnieniu z abonamentu rtv od 75 lat

Czytaj dalej
Fot. Infografika Tomasz Frączek, fot. 123rf
Patrycja Wacławska 60plus.tygodnik@polskapress.pl

Ułatwienia w zwolnieniu z abonamentu rtv od 75 lat

Patrycja Wacławska 60plus.tygodnik@polskapress.pl

Osoby korzystające ze zwolnienia ze względu na wiek nie muszą już fatygować się do urzędu pocztowego.

Niedawno zaczęły obowiązywać przepisy ułatwiające osobom, które ukończyły 75. rok życia skorzystanie ze zwolnienia z abonamentu radiowo-telewizyjnego. Przed zmianą przepisów sam fakt ukończenia 75 lat nie dawał podstawy do tego, by przestać płacić abonament. Niezbędne było dopełnienie stosownych formalności w urzędzie pocztowym. Osoba uprawniona do zwolnienia z uwagi na wiek musiała zgłosić się na pocztę z dowodem osobistym i wypełnić oświadczenie potwierdzające prawo do zwolnienia z opłat. Od 9 października minionego roku, gdy weszła w życie nowelizacja ustawy o opłatach abonamentowych z 23 lipca 2015 roku, osoby, które ukończyły 75 lat są zwolnione z obowiązku dokonywania powyższych formalności.

Zgodnie z nowymi przepisami, Poczta Polska, odpowiedzialna za pobór abonamentu, uzyskała dostęp do danych z rejestru PESEL, na podstawie których sama może ustalić wiek abonentów i automatycznie zwolnić ich z opłat. Zwolnienie od opłat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba ukończy 75 lat.

Przepisy znowelizowanej ustawy nie oznaczają abolicji długów abonamentowych. Uprawnienie do umarzania lub rozkładania na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych u osób, które ukończyły 75 lat przed wejściem w życie nowelizacji ma wyłącznie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Formalne wymogi dotyczące zwolnień z powodów innych niż ukończenie 75 lat nie uległy zmianie. Przypomnijmy, że poza 75-latkami z opłat zwolnione są następujące osoby:

Ułatwienia w zwolnieniu z abonamentu rtv od 75 lat
Infografika Tomasz Frączek, fot. 123rf

Wiek nie jest jedyną podstawą skorzystania ze zwolnienia. Sprawdź, czy nie spełniasz innego z warunków.
Z wnoszenia opłat abonamentowych zwolnione są także osoby:

Niezależnie od grup osób objętych zwolnieniem na podstawie przepisów ustawy ogólnej o opłatach abonamentowych z 21 kwietnia 2005 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku poz. 1204 z późniejszymi zmianami), obowiązują też zwolnienia innych grup na podstawie przepisów szczególnych. Osoby objęte zwolnieniem z opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego na podstawie tych przepisów to:

W przypadku osób, które chcą skorzystać ze zwolnienia z innej przyczyny niż ukończenie 75. roku życia, wciąż konieczne jest zgłoszenie się na pocztę z dokumentami potwierdzającymi prawo do zwolnienia z opłat i dopełnienie formalności.
Oczywiście, ze zwolnienia można skorzystać po warunkiem, że odbiorniki radiowe i telewizyjne są zarejestrowane na osobę, która ma uprawnienie do skorzystania ze zwolnienia.

Przypomnijmy - zwolnienie z płacenia abonamentu przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełnimy w urzędzie pocztowym niezbędnych formalności.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, na wniosek osoby, która ma długi w opłacaniu abonamentu, może zaległości umorzyć lub rozłożyć na raty. Zrobi to jednak tylko w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe. Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych można złożyć drogą pocztową (adres: Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Departament Budżetu i Finansów, Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa) osobiście w Kancelarii Biura KRRiT lub na elektroniczną skrzynkę podawczą www.krrit.eboi.pl (wymagany jest ważny kwalifikowany podpis cyfrowy).

Pytania i wątpliwości dotyczące wniosków o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych należy kierować pod numer kontaktowy 22 597 31 01 (w godzinach 8.15-16.15) lub zgłaszać osobiście do Wydziału Abonamentu RTV w Biurze KRRiT, ul. Sobieskiego 101 w Warszawie.

W innych sprawach dotyczących abonamentu można kontaktować się z Pocztą Polską SA:

Patrycja Wacławska 60plus.tygodnik@polskapress.pl

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.