Jan Sroka

Służba zdrowia w Sławnie w latach 1989-2015

Służba zdrowia w Sławnie w latach 1989-2015 Fot. archiwum
Jan Sroka

Publikujemy fragmenty książki poświęconej współczesnym dziejom Sławna. Dziś część poświęcona służbie zdrowia w latach 1989 - 2015.

W latach 90-tych ubiegłego wieku w Sławnie działał Zespół Opieki Zdrowotnej obejmujący swoim zasięgiem miasto i gminę Sławno oraz gminę Postomino. W 1990 roku ZOZ zatrudniał 435 osób, w tym 37 lekarzy. W jego ramach działały: szpital dysponujący 250 łóżkami, przychodnia przy ulicy Mielczarskiego, dwa ośrodki gminne w Sławnie i Postominie, 4 ośrodki wiejskie oraz pogotowie ratunkowe i przychodnia przeciwgruźlicza. Szpitalem kierował - do marca 2002 roku - lekarz Ryszard Lisowski.

Reforma administracji - utworzenie powiatów i dużych województw - zmieniła także sytuację służby zdrowia. Od 1999 roku szpital przejęty został przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie, a od kwietnia 2002 roku stał się placówką powiatową, dla której organem założycielskim stało się Starostwo Powiatowe.

Te wydarzenia zbiegły się także z wprowadzeniem przez rząd Jerzego Buka reformy służby zdrowia, która zakładała odejście od całkowitego finansowania służby zdrowia z budżetu państwowego i powołania kas chorych.

W 2001 roku zostały one przez rząd SLD zastąpione przez Narowy Fundusz Zdrowia, który posiadał 16 oddziałów regionalnych. Teza towarzysząca reformie, że pieniądze pójdą za pacjentem okazała się fikcją. Sławieńska placówka - podobnie jak wiele innych w całym kraju - popadła w trudności finansowe, które z biegiem lat się pogłębiały.

Wynikało to z niedoszacowania procedur medycznych.Mimo trudności finansowych szpital musiał realizować program dostosowania placówki do wymagań sanitarnych i technicznych. Duża w tym zasługa Andrzeja Dąbrowskiego, który kierował powiatową placówką od kwietnia 2002 roku do końca roku 2010. Dokonano wtedy kapitalnego remontu budynku reumatologii, zamontowano w nim pierwszą w szpitalu windę. Kolejne remonty przeprowadzono w budynkach chirurgii i oddziału wewnętrznego.

Także tam zamontowano windy. Po odwołaniu w grudniu 2002 roku dyrektora A. Dąbrowskiego szpitalem przez krótki czas kierował Grzegorz Januszewski (do czerwca 2011). Jego odwołanie zbiegło się z utratą przez szpital umowy na świadczenie usług przez pogotowie ratunkowe.

Przetarg wygrała firma prywatna FALCK i mimo korzystnego dla szpitala wyroku sądu nadal je prowadzi. Kolejnym dyrektorem został Arkadiusz Michalak, który we wrześniu 2015 roku w związku ze wrastającym zadłużeniem szpitala zrezygnował z funkcji. Konkurs ogłoszony przez organ założycielski wygrała Danuta Wojciechowska, która kieruje placówka od 1 grudnia 2015 roku.

Zastępcą dyrektora do spraw medycznych jest lekarz Mariusz Jakimiak, a zastępcą do spraw pielęgniarstwa jest Urszula Broniszewska. Zespołem pielęgniarek kieruje od listopada 1995 roku. W 2016 roku w Szpitalu Powiatowym w Sławnie funkcjonowały następujące oddziały: ginekologiczno - położniczy, chirurgiczno - ortopedyczny, chorób wewnętrznych, dziecięco - noworodkowy, intensywnej opieki medycznej i anestezjologii, reumatologii i rehabilitacji. Oddziałem ginekologiczno - położniczym w omawianym okresie kierowali: Edward Wrzaszcz, Jarosław Świergiel, a od 2016 roku koordynatorem jest Mariusz Birnbaum.Ordynatorami oddziału chirurgii byli: Eugeniusz Siedlecki i Jacek Laskus, a oddziału orto-pedii Andrzej Perchel. W 2002 roku oddziały połączono - ordynatorem został Jacek Laskus, a następnie Tomasz Jastrzębski, Anna Majewska i Taras Stetsko.

Oddziałem wewnętrznym kierował Wacław Przychodzeń, a następnie Lech Urban, a odziałem reumatologii Piotr Nagy oraz Małgorzata Kowalska. Oddziałem dziecięcym kierowali Zygmunt Domicz i Piotr Górniak, a odziałem noworodkowym Alicja Piotrowska - Malicka. Ordynatorami oddziału intensywnej opieki medycznej i anestezjologii kolejno byli: Ryszard Lisowski, Dariusz Rauer, Miłosz Korzeniewski i Mariusz Jakimiak.

W strukturze szpitala działa kilka poradni - są to poradnia K, poradnia ortopedyczna, chirurgiczna, preluksacyjna, kardiologiczna, reumatologiczna, laryngologiczna i rehabilitacji leczniczej oraz pracownie diagnostyczne: diagnostyki obrazowej RTG i USG, diagnostyki laboratoryjnej i diagnostyki endoskopowej. Szpital posiada także własną aptekę.

W 2015 roku na 6 oddziałach dysponował 161 łóżkami i zatrudniał około 230 osób. Reforma służby zdrowia z końca lat 90-tych wprowadziła instytucję lekarza rodzinnego oraz zliberalizowała przepisy stanowiące podstawę dla zakładania niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, czyli NZOZ-ów. Pierwsze Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej prowadzali Katarzyna Żyluk - Küpcu oraz Maciej Radzik.

W 2016 roku działa ich kilkanaście. Są to: Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej NO, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej CE-ZET Zdzisława Ceglińskiego, NZOZ Medyk, NZOZ Ars Medica, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „STOMED”, Samodzielny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej GENS (okulistyka), Poradnię z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej prowadzi NZOZ z Malechowa. W mieście działa także kilka gabinetów dentystycznych oraz aptek.

Na początku lat 90-tych w Sławnie działały 3 apteki, w 2016 jest ich siedem. Opieką weterynaryjną zajmują się dwie przychodnie: Iwony Wieczorek i Piotra Szczepanika.

Jan Sroka

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

plus.gk24.pl

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2019 Polska Press Sp. z o.o.