„Rodzina 500+”. Rząd ustalił, kto, ile i kiedy dostanie

Czytaj dalej
Fot. Piotr Smoliński
Zbigniew Biskupski

„Rodzina 500+”. Rząd ustalił, kto, ile i kiedy dostanie

Zbigniew Biskupski

W poniedziałek rząd ostatecznie uzgodnił szczegóły projektu ustawy, która da rodzicom po 500 zł miesięcznego wsparcia na wychowanie dzieci

Mam ogromny zaszczyt i satysfakcję poinformować, że dotrzymaliśmy słowa z kampanii wyborczej – powiedziała premier Szydło, prezentując program „Rodzina 500+”, który ma wesprzeć polskie rodziny. Dodała, że kieruje właśnie do Sejmu uzgodniony ostatecznie przez Radę Ministrów projekt ustawy regulującej zasady korzystania z programu „Rodzina 500+”.

Teraz projektem zajmie się polski parlament i wiele szczegółów przygotowanych rozwiązań może się jeszcze zmienić, ale z pewnością warto poznać kluczowe jego rozwiązania. Oto one.

Oficjalnie zasiłek wypłacany w ramach programu jest określony jako świadczenie wychowawcze. Przysługuje ono matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziec¬ka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Co do zasady świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł przysługuje na drugie i następne dzieci niezależnie od wysokości dochodów rodziny.

Kryterium dochodowe natomiast dotyczy ewentualnego świadczenia na pierwsze dziecko. Projekt ustawy przewiduje, że mogą je otrzymać rodziny, w których dochód na jednego członka nie przekracza 800 zł miesięcznie. Z tym że, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełno¬sprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200 zł.

Premier Beata Szydło: Słowa dotrzymaliśmy. Oto program wsparcia dla polskich rodzin
Piotr Smoliński Premier Beata Szydło: Słowa dotrzymaliśmy. Oto program wsparcia dla polskich rodzin

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka. Wniosek taki składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

Wniosek można będzie złożyć także w wersji elektronicznej. Sama procedura, zarówno w przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną, jak i elektroniczną, jest podobna do formalności w przypadku świadczeń rodzinnych.

Wnioski będzie można składać z dniem wejścia w życie ustawy (rząd zakłada, że będzie to najpóźniej 1 kwietnia br.). Po zaakceptowaniu tego wniosku przez gminę świadczenie będzie wypłacane od 1 kwietnia (od dnia urodzenia dziecka) do 30 września 2017 r. Co do zasady wniosek o świadczenie składać się będzie raz na rok. Będzie ono przysługiwało za okres od 1 października danego roku, do końca września kolejnego, a następne wnioski będzie można składać już od 1 sierpnia.

Świadczenie wychowawcze nie będzie podlegać egzekucji i będzie zwolnione z PIT oraz składek ZUS. Nie będzie też wliczane do dochodu rodziny ustalanego w przypadku korzystania z wszelkich form pomocy, np. przy spłacie kredytów mieszkaniowych, ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego lub świadczeń rodzinnych.

W projekcie znalazł się też przepis, zgodnie z którym w przypadku, gdy osoba uprawniona do świadczenia wychowawczego marnotrawi wypłacane jej pieniądze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, gmina przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Zbigniew Biskupski

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.