Program „Rodzina 500 plus” – świadczenie wychowawcze

Czytaj dalej
Materiały informacyjne LUW

Program „Rodzina 500 plus” – świadczenie wychowawcze

Materiały informacyjne LUW

Ile jest czasu na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze? Kiedy otrzymam wypłatę świadczenia?

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. w terminie od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Na rozpatrzenie wniosku złożonego w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r., urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej będą miały trzy miesiące, licząc od daty złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Mimo to, jeżeli rodzina spełnia warunki ustawowe, wypłatę świadczenia otrzyma z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r.

Przykład:

Matka kompletny wniosek na drugie dziecko złożyła w dniu 1 czerwca 2016 r. Ośrodek pomocy społecznej ma 3 miesiące na rozpatrzenie wniosku, wydanie decyzji i wypłatę świadczenia w przypadku jego przyznania. W tym przypadku matka wypłatę świadczenia z wyrównaniem od kwietnia 2016 r. otrzyma najpóźniej 1 września 2016 r. Jeżeli wypłata nastąpiłaby np. 20 sierpnia 2016 r., to w sierpniu 2016 r. matka otrzyma wypłatę świadczenia za 5 miesięcy, tj. 5 miesięcy x 500 zł = 2.500 zł. W kolejnych miesiącach wypłata będzie dokonywana w kwocie 500 zł miesięcznie.

Powyższe zasady obowiązują tylko w przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r.

W przypadku złożenia wniosku po dniu 1 lipca 2016 roku, terminy wydania decyzji i wypłaty świadczenia będą uzależnione od dnia złożenia wniosku. Jeżeli kompletny wniosek zostanie złożony do 10. dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata za ten miesiąc nastąpi do końca tego miesiąca.
Jeżeli wniosek zostanie złożony po 10. dniu danego miesiąca, to decyzja i wypłata będą najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc, w którym wniosek został złożony.

Przykład:

W rodzinie drugie dziecko urodziło się 1 sierpnia 2016 roku. Ojciec dziecka kompletny wniosek o przyznanie świadczenia na drugie dziecko złożył w dniu 25 sierpnia 2016 roku. Wydanie decyzji i wypłata świadczenia zostaną dokonane do końca września 2016 r., z wyrównaniem za sierpień.

Jeżeli ojciec złożyłby wniosek 1 września 2016 r., to wydanie decyzji i wypłata świadczenia także zostaną dokonane do końca września 2016 r., jednakże bez wyrównania za sierpień.

Zapamiętaj

Nie ma znaczenia, czy wniosek zostanie złożony dnia 1 kwietnia, 15 maja, 20 czerwca, czy 1 lipca 2016 roku - w każdym z tych przypadków świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od dnia 1 kwietnia 2016 roku.
Materiały informacyjne LUW

Jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze? Jest wiele możliwości

Program „Rodzina 500 plus” – świadczenie wychowawcze
Materiały informacyjne LUW

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.