NFZ Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy
NFZ Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 roku, mają prawo do korzystania ze świadczeń medycznych i refundacji leków na analogicznych zasadach, jak ubezpieczeni w Polsce.

Równy dostęp do leczenia polskich i ukraińskich pacjentów

Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie z Rzecznikiem Praw Pacjenta przypomina o prawie do równego dostępu do świadczeń medycznych dla obywateli polskich i ukraińskich.

WAŻNE!

Niedopuszczalne są zarówno przypadki, kiedy pomimo braku wskazań medycznych lub bez zachowania kolejności na liście oczekujących, obywatele Ukrainy są przyjmowani przed polskimi pacjentami, jak również sytuacje dyskryminowania w równym dostępie - przypomina Piotr Nowak, dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Pacjent z Ukrainy ma zapewniony dostęp do POZ

Obywatele Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce po wybuchu konfliktu zbrojnego, migrują wewnątrz naszego państwa lub wyjeżdżają za granicę. W przeważającej większości nie mają więc ustalonego stałego miejsca pobytu w Polsce, co jest jednym z kilku warunków wymaganych do złożenia deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Dlatego osoba uprawniona z mocy specustawy do otrzymania pomocy medycznej jest traktowana w POZ, jak pacjent spoza listy aktywnej POZ. Nie oznacza to jednak, że lekarz POZ może np. odmówić tej osobie pomocy. Narodowy Fundusz Zdrowia, w trybie przewidzianym w przepisach prawa, rozlicza te wizyty, a sposób rozliczeń nie powinien w żadnym stopniu wpływać na dostęp do opieki medycznej na poziomie POZ – mówi Piotr Nowak.

Prawo do leków refundowanych zagwarantowane w ustawie

Refundacja leków wynika wprost z przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pacjenci z Ukrainy, którzy od 24 lutego 2022 roku przekroczyli granicę z Polską, w związku z agresją militarną Rosji, mają więc pełne prawo - podkreślmy, zagwarantowane ustawowo - do otrzymania leków refundowanych. Zasady dotyczące obywateli Ukrainy są tożsame z obowiązującymi od 2012 roku zasadami wystawiania recept dla ubezpieczonych w Polsce.

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy jest finansowana z budżetu państwa

Obywatele Ukrainy oraz inne osoby, uprawnione z mocy specustawy, do uzyskania pomocy medycznej w Polsce, otrzymują ją bezpłatnie. Świadczenia medyczne są finansowane z budżetu państwa, nie zaś z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. NFZ odpowiada natomiast za rozliczenie środków z budżetu państwa z placówkami medycznymi, z którymi ma zawartą umowę – mówi Piotr Nowak, dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Infolinia NFZ także w języku ukraińskim

Dbamy o to, aby obywatele Ukrainy mogli w swoim ojczystym języku dowiedzieć się m.in. o możliwościach leczenia i przyjęcia szczepień w regionie – podkreśla Piotr Nowak, dyrektor śląskiego Oddziału.

Połączenie jest bezpłatne. Infolinia pracuje całą dobę, przez 7 dni w tygodniu, także w święta. Konsultanci udzielają informacji w kilku językach: polskim, ukraińskim, angielskim i rosyjskim.

Dzwoniąc pod numer 800 190 590 dowiesz się:

Dzięki infolinii pacjenci zyskują szybką, kompleksową i przejrzystą informację dotyczącą zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, w tym o profilaktyce onkologicznej. Pacjenci mogą kontaktować się z infolinią NFZ również przez pocztę elektroniczną ([email protected]), czat lub wideorozmowę z tłumaczem języka migowego.

Także obsługa pacjentów w Sali Obsługi Klientów w siedzibie śląskiego NFZ w Katowicach jest dostępna w języku ukraińskim – dodaje Piotr Nowak.

Łatwiejszy kontakt z placówkami onkologicznymi dla pacjentów z Ukrainy

Wspólnie z Polskim Towarzystwem Onkologicznym ułatwiamy kontakt pacjentom z Ukrainy z placówkami onkologicznymi w Polsce – mówi Piotr Nowak, dyrektor śląskiego OW NFZ - Pacjenci onkologiczni z Ukrainy, którzy musieli przerwać terapię w swoim państwie, ze względu na agresję Rosji, mogą kontynuować leczenie w Polsce. Kontynuacja zapewniona jest też dla pacjentów leczonych hematologicznie.

Dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 190 590, pacjent będzie mógł zgłosić potrzebę kontynuacji leczenia onkologicznego lub hematologicznego w Polsce. Dotyczy to pacjentów, którzy potrzebują kontynuacji leczenia onkologicznego i z zakresu hematologii, rozpoczętego w Ukrainie. Wystarczy, że pacjent przekaże na infolinii swoje dane kontaktowe.

Od 9 marca 2022 roku infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia - 800 190 590 - umożliwia kontakt pacjentów:

z ośrodkami, w których będzie mogło być kontynuowane leczenie onkologiczne lub hematologiczne w Polsce.

Dane zostaną przekazane do ośrodka podejmującego się organizacji dalszego leczenia. Ośrodek skontaktuje się z pacjentem w ciągu 2 dni roboczych, aby uzyskać szczegółowe informacje o pacjencie i przebiegu dotychczasowego leczenia.

Praca dla medyków z Ukrainy w Polsce. Informacji udziela infolinia NFZ

Kadra medyczna z Ukrainy w polskich placówkach? O szczegółach informuje infolinia NFZ.
Personel medyczny z Ukrainy, dzwoniąc na bezpłatną infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia - 800 190 590 - uzyska komplet informacji na temat zasad zatrudnienia w Polsce. Rozmowy są prowadzone w językach: ukraińskim i polskim.

Konsultant krok po kroku poinstruuje medyka z Ukrainy, jak może podjąć zatrudnienie w placówce leczniczej, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami.

Chodzi o:

NFZ Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.