Marzena Sutryk

Politechnika Koszalińska z solidnym wsparciem rozwoju

Podpisanie umowy dotyczącej dofinansowania projektu nastąpi w czerwcu; realizacja rozpocznie się 1 września  i potrwa do końca sierpnia 2023. Fot. Radosław Brzostek Podpisanie umowy dotyczącej dofinansowania projektu nastąpi w czerwcu; realizacja rozpocznie się 1 września i potrwa do końca sierpnia 2023.
Marzena Sutryk

7,5 mln zł otrzyma Politechnika Koszalińska w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”. To pozwoli na kontynuację działań, które służą podniesieniu skuteczności i dostępności oferty edukacyjnej uczelni.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło właśnie wyniki naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie „Zintegrowane Programy Uczelni - Ścieżka I”. Komisja rozpatrzyła i oceniła 106 wniosków, 90 z nich - w tym projekt Politechniki Koszalińskiej - otrzymało ocenę pozytywną. Uczelnia będzie mogła kontynuować projekt dotyczący dalszego rozwoju, na który wcześniej zdobyła 12 mln złotych.

Nowy projekt zakłada organizację staży, certyfikowanych szkoleń i zajęć warsztatowych dla studentów. Zmodyfikowany zostanie także program studiów na Wydziale Mechanicznym oraz na Wydziale Elektroniki i Informatyki. Na wsparcie mogą też liczyć słuchacze studiów doktoranckich. Ponadto zorganizowane zostaną szkolenia i kursy dla pracowników dydaktycznych i kadry zarządzającej uczelni.

Dzięki realizacji projektu m. in. 222 studentów Politechniki Koszalińskiej weźmie udział w wysokospecjalistycznych stażach; 359 studentów zostanie objętych wsparciem w celu podniesienia kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju (studenci będą uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, a także w specjalistycznych); 61 osób będzie mogło odbyć studia I i II stopnia w specjalnościach, których program zostanie zmodyfikowany; 65 pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni weźmie udział w specjalistycznych szkoleniach.

Marzena Sutryk

W Głosie Koszalińskim od 1998 roku. Obszar zainteresowań i poruszanych tematów to m. in. funkcjonowanie samorządu, głównie Koszalina i powiatu koszalińskiego, a tu niemal każda dziedzina życia - począwszy od inwestycji, poprzez sprawy urzędowe i działalność Rady Miejskiej, na jednostkowych problemach mieszkańców kończąc. To także polityka, a zwłaszcza jej przełożenie na lokalne podwórko. To również tematy z zakresu zdarzeń policyjnych, zwłaszcza z terenu Koszalina i powiatu koszalińskiego.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.