Pierwsza Rada Uczelni Politechniki Świętokrzyskiej

Czytaj dalej
Politechnika Świętokrzyska

Pierwsza Rada Uczelni Politechniki Świętokrzyskiej

Politechnika Świętokrzyska

1.dr hab. inż. Anna Chomicz-Kowalska – Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury, pracownik w Katedrze Inżynierii Komunikacyjnej.

Przebieg kariery naukowej:
1) 2018 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska,
2) 2011 stopień naukowy doktora nauk technicznych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Świętokrzyska,
3) 2005 magister inżynier, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Świętokrzyska.

Informacje o zatrudnieniu:
1) 2019 – nadal, Profesor Politechniki Świętokrzyskiej, WBiA,
2) 2012 – 2019, Adiunkt, WBiIŚ, Politechnika Świętokrzyska,
3) 2007 – 2012, Asystent, WBiIŚ, Politechnika Świętokrzyska,
4) 2016 – 2017, Projektant branży drogowej, ADM Projekt Sp. z o. o.,
5) 2015 – nadal, Specjalista ds. badań i technologii nawierzchni, Kompleksowe Badania Drogowe „EXPERT” Sp. z o.o.,
6) 2009 Inżynier budowy, Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.,
7) 2007 – 2009 Inżynier budowy, Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„TRAKT” Sp. z o.o.,
8) 2005 – 2007 Asystent projektanta, Biuro Projektów Budownictwa „Chodor-Projekt”.

Pełnione funkcje oraz uprawnienia:
1) Kierownik Zakładu Dróg, Lotnisk i Inżynierii Ruchu Wydziału Budownictwa i Architektury, od 2016,
2) Kierownik Akredytowanego Laboratorium Materiałów Drogowych (AB 1580) Katedry Inżynierii Komunikacyjnej Wydziału Budownictwa i Architektury, od 2014,
3) Kierownik Zakładu Technologii Materiałów Drogowych Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, 2011-2012,
4) Uprawnienia budowlane (nr ewidencyjny: SWK/0144/PWOD/09) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, od 2009

2. dr hab. inż. Jarosław Gawdzik – Politechnika Świętokrzyska, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, pracownik w Katedrze Technologii Wody i Ścieków

Edukacja:
1985-10 – 1990-09 Politechnika Krakowska, Inżynieria chemiczna i procesowa, mgr inż.
Tytuł pracy magisterskiej: Numeryczna metoda obliczania dezaktywacji katalizatora
Promotor: doc. dr inż. Wanda Kramarz
dziedzina – nauki techniczne
dyscyplina – inżynieria chemiczna i procesowa
specjalność naukowa – procesy i urządzenia w ochronie środowiska
Praca obroniona z wyróżnieniem.
2001-10 Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa Lądowego, dr inż.
Tytuł rozprawy doktorskiej: Badania migracji substancji ropopochodnych w ośrodku porowatym
w aspekcie zagrożenia wód podziemnych
Promotor: dr hab. inż. Maria Żygadło, prof. PŚk
dziedzina – nauki techniczne
dyscyplina – inżynieria środowiska
specjalność naukowa – zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów
2015-03 Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, doktor habilitowany nauk
technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska.
Tytuł rozprawy: Mobilność wybranych metali ciężkich w komunalnych osadach ściekowych
dziedzina - nauki techniczne
dyscyplina – inżynieria środowiska
specjalność naukowa – zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów

3. Konstanty Kamionka- Od 1997 założyciel i prezes a obecnie większościowy udziałowiec KH-KIPPER wiodącego producenta wywrotek uznanych w Polsce, Europie i na wielu dalszych rynkach jak Afryka, Rosja, Brazylia i tak egzotycznych jak Nowa Kaledonia gdzie dostarcza wywrotki nieprzerwanie od 15 lat.

4. dr hab. inż. Włodzimierz Makieła, prof. PŚk – Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, pracownik w Katedrze Technologii Mechanicznej i
Metrologii, obecnie pełni funkcję Prodziekana ds. Badań Naukowych na WMiBM.

5. dr Andrzej Mochoń (Przewodniczący Rady) - Prezes Zarządu Targów Kielce (od 2006 roku), Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec, Kanclerz Loży Świętokrzyskiej BBC. W latach 2016-2018 roku był prezesem CENTREXU - Międzynarodowego Stowarzyszenia Statystyki Targowej. Stoi na czele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów Targów. Jest, od 2006 r. wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.

6. Leszek Walczyk - Prezesa Zarządu Świętokrzyskiego Klastra Przedsiębiorców Branży Metalowej i Odlewniczej „METAL – CAST” z siedzibą w Starachowicach (od 2012), a od czerwca 2015 roku jest Członkiem Zarządu Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej z siedzibą w Kielcach. Od 2002 roku do chwili obecnej jest Wiceprezesem Zarządu i Dyrektorem Finansowym Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie z siedzibą w Starachowicach.

7. inż. Mateusz Rogacki – obecnie Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego (członek)

Politechnika Świętokrzyska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.