Mentor wspiera cudzoziemca [ROZMOWA]

Czytaj dalej
Paweł Patora

Mentor wspiera cudzoziemca [ROZMOWA]

Paweł Patora

Rozmowa z dr inż. Dorotą Piotrowską, z-cą dyrektora Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ.

Mentor wspiera cudzoziemca [ROZMOWA]

W jaki sposób Politechnika Łódzka przyjmuje zagranicznych studentów rozpoczynających tu naukę?
Przed rozpoczęciem roku akademickiego lub semestru organizujemy Integration week, podczas którego studenci zagraniczni poznają kulturę polską, zwyczaje i podstawowe zasady funkcjonowania w Polsce. Uczą się też podstaw języka polskiego. Zresztą języka tego uczą się także podczas studiów. Dużym powodzeniem wśród studentów obcokrajowców cieszy się też nas program MENTOR.

Na czym on polega?
Na tym, że każdy student, który tu przyjeżdża dostaje swojego mentora, którym jest student Polak z IFE. Pomaga on swojemu koledze z zagranicy rozwiązywać codzienne problemy życiowe. Wspiera go w załatwianiu spraw na uczelni, w urzędach, gdzie się zgłosić w przypadku jakiejś choroby czy innego zdarzenia losowego. Dzięki temu studenci z zagranicy czują się tutaj pewniej. Ponadto mamy w IFE Student Assistance Office, w którym pracują stażyści. Jest to takie okno pierwszej pomocy administracyjnej, czynne przez cały dzień. Jeśli student przyjezdny potrzebuje jakiejś porady dotyczącej planu, lub organizacji zajęć, podstawowych dokumentów itd., może tam się zgłosić i otrzymuje pomoc.

W jaki sposób Politechnika Łódzka zachęca studentów zagranicznych?
W różnych formach promujemy naszą uczelnię za granicą, jednak przede wszystkim trzeba mieć atrakcyjną ofertę. Do nas przyjeżdża tak wielu studentów, ponieważ nasza oferta jest bardzo szeroka. Mamy kilkanaście programów realizowanych w całości w języku angielskim. Co więcej, jesteśmy bardzo elastyczni, jeśli chodzi o mieszanie tych programów. To znaczy, że student z zagranicy - jeśli tylko jego uczelnia wyrazi zgodę - może sobie dobierać przedmioty z różnych programów studiów i różnych semestrów. To oczywiście jest dla nas trudniejsze, bo wymaga rozwiązywania różnych problemów organizacyjnych, ale zauważyliśmy, że dla nich jest to bardzo cenne.

Co poza zajęciami dydaktycznymi proponuje się studentom cudzoziemcom?
Mamy przy IFE agendę międzynarodowej organizacji studenckiej ESN EYE, która zajmuje się promocją polskiej kultury i sztuki, między innymi poprzez organizację organizacją wycieczek i udziału w imprezach kulturalnych.

Czy zdarzają się przypadki ksenofobicznej agresji wobec studentów zagranicznych kształcących się w Politechnice Łódzkiej?
Zdarzają się takie przypadki, zwykle na tle rabunkowym, ale ksenofobia też czasem się przejawia. Ostatnio obserwujemy pewne nasilenie się agresywnych zachowań, przejawiających się głównie w agresji słownej. Studenci z zagranicy sygnalizują, że nie zawsze czują się bezpiecznie. Najczęściej agresywne zaczepki zdarzają się w nocy, gdzieś w parku. W ubiegłym roku mieliśmy dwa poważniejsze przypadki napaści. Oczywiście już na pierwszym spotkaniu informujemy studentów obcokrajowców o zagrożeniach, a funkcjonariusz policji informuje ich w których miejscach Łodzi nie należy przebywać w późnych godzinach. Są to jednak młodzi ludzie, którzy nie zawsze w pełni dostosowują się do tych wskazówek.

Paweł Patora

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.