Mateusz Wrzochal z Politechniki Świętokrzyskiej wśród laureatów tegorocznego konkursu Student Wynalazca.

Czytaj dalej
Fot. Miłosz Pindur
Politechnika Świętokrzyska

Mateusz Wrzochal z Politechniki Świętokrzyskiej wśród laureatów tegorocznego konkursu Student Wynalazca.

Politechnika Świętokrzyska

Mateusz Wrzochal z Politechniki Świętokrzyskiej wśród laureatów tegorocznego konkursu Student Wynalazca. Jest autorem kijka do Nordic Walking, którego specjalna konstrukcja rękojeści, przystosowana jest do przechowywania dodatkowych akcesoriów. Dwa elementy, które zazwyczaj chowamy w kieszeni stanowią nieodłączną część kijka. Wynalazca ma nadzieję , że jego pomysł uda się wprowadzić na rynek.

W tym roku nagrody główne powędrowały do ośmiu osób. Joanna Kozłowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dostała doceniona za odkrycie związków, które mogą pomóc w walce z nowotworem.

Trójkę studentów z Politechniki Lubelskiej (Karol Fatyga, Dariusz Zieliński, Katarzyna Zielińska) nagrodzono za skonstruowanie urządzenia, które zapewnia drugie życie zużytym bateriom.

Wśród laureatów znaleźli się jeszcze Anna Kańtoch z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Klaudia Radomska z Politechniki Częstochowskiej.

Mateusz Wrzochal z Politechniki Świętokrzyskiej
Miłosz Pindur Dariusz Zieliński z Politechniki Lubelskiej tłumaczy rektorowi zasadę działania swojego wynalazku

W tegorocznej edycji nadesłano 78 zgłoszeń, które zawierały 123 rozwiązania z 24 uczelni i instytutów naukowo-badawczych z całej Polski.

Najwięcej pomysłów zgłosili studenci z Politechniki Lubelskiej, którzy nadesłali aż 20 rozwiązań do konkursu. Na kolejnych miejscach uplasowała się Politechnika Świętokrzyska – 9 zgłoszeń, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy i Politechnika Poznańska – 6 zgłoszeń oraz Politechnika Gdańska – 5 zgłoszeń. Nagroda główna to pobyt i udział twórców nagrodzonych rozwiązań w 46. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie.

Mateusz Wrzochal z Politechniki Świętokrzyskiej
Miłosz Pindur laureaci i organizatorzy konkursu Student Wynalazca, pamiątkowe zdjęcie po ogłoszeniu wyników

Konkurs Student-Wynalazca jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Laureaci VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca

Nagrody Główne
Joanna Kozłowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i współtwórca prof. dr hab. inż. Mirosław Anioł za cykl wynalazków dotyczących wydajnej metody syntezy chemicznej mającej na celu otrzymanie nowych pochodnych flawonoidów.
W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano nowe pochodne chalkonu oraz naringeniny – flawonoiduobecnego w owocach cytrusowych i odpowiedzialnego za ich gorzki smak. Związki te zostały poddane wstępnym badaniom biologicznym, które wykazały ich potencjał przeciwnowotworowy oraz przeciwdrobnoustrojowy. Biotransformacje będące alternatywą dla syntezy chemicznej pozwoliły na uzyskanie dihydrochalkonów, które są znane w literaturze naukowej jako alternatywne środki słodzące.

Klaudia Radomska z Politechniki Częstochowskiej wraz z współtwórcami dr inż. Dorotą Klimecką-Tatar, dr hab. Grażyną Pawłowską, prof. PCzza rozwiązania. Kompozyt magnetyczny dla układów retencyjnych w medycynie odtwórczej oraz Sposób otrzymywania kompozytu magnetycznego dla układów retencyjnych w medycynie odtwórczej. Opracowany kompozyt dzięki zastosowanym składnikom, stanowi alternatywę dla stosowanych dotychczas drogich magnesów spiekanych. Poza tym, wykorzystanie nieszkodliwego środka spajającego, którym jest biopolimer powoduje uniknięcie niebezpieczeństwa złego wpływu na zdrowie pacjenta. Kompozyt charakteryzuje się dobrymi i trwałymi właściwościami magnetycznymi oraz odpornością na korozję.

Anna Kańtoch z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i współtwórca dr inż. Eliasz Kańtoch za rozwiązanie Sposób i urządzenie do pomiaru i sygnalizacji wartości biosygnałów. Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pomiaru i sygnalizacji wartości biosygnałów, w szczególności służące do wykrywania i sygnalizacji zagrożenia stanu zdrowia i życia człowieka, będącego pacjentem szpitalnym. Wynalazek znajdzie zastosowanie do ochrony zdrowia człowieka na szpitalnych oddziałach ratunkowych, oddziałach internistycznych oraz geriatrycznych, instytucjach opieki długoterminowej oraz w warunkach domowych ze szczególnym przeznaczeniem dla pacjentów
z otępieniem, chorobami układu krążenia, wielochorobowością oraz niepełnosprawnością (przewlekle leżących, prowadzących fotelowo-łóżkowy tryb życia).
Mateusz Wrzochal z Politechniki Świętokrzyskiej i współtwórca prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c. za rozwiązanie Kijek, zwłaszcza do NordicWalking. Rozwiązanie charakteryzuje specjalna konstrukcja rękojeści, przystosowanej do przechowywania dodatkowych akcesoriów, gdy nie ma potrzeby ich stosowania na danym typie terenu.Efektem zastosowania wzoru użytkowego będzie znacznie sprawniejsze przystosowanie kijków sportowych do warunków na zmiennych trasach oraz zmniejszenie ryzyka braku posiadania lub zgubienia dodatkowych akcesoriów stosowanych dla tego typu kijków.

Karol Fatyga, Dariusz Zieliński, Katarzyna Zielińska z Politechniki Lubelskiej oraz współtwórcy: Barłomiej Mroczka, Łukasz Kwaśny, dr hab. inż. Wojciech Jarzyna, prof. PL za cykl wynalazków: Sposób i układ wykorzystywania akumulatorów trakcyjnych w trolejbusach, Układ i sposób wspomagania zasobnika energii elektrycznej oraz Układ i Sposób zwiększania prądu zwarciowego przekształtników AC/DC.
Pierwsze rozwiązanie Sposób i układ wykorzystywania akumulatorów trakcyjnych w trolejbusach ma za zadanie zapewnić ciągłość zasilania podzespołów trolejbusów, podczas przejazdu przez izolatory (czyli zaniku zasilania). Odbywa się to poprzez krótkotrwałe dołączenie układu baterii i układu przyłączeniowego bezpośrednio do obwodu odbiorczego, przy czym spełniony jest warunek podwójnej izolacji. Takie rozwiązanie zwiększa płynność przejazdu przez izolatory. Drugie rozwiązanie Układ i sposób wspomagania zasobnika energii elektrycznej polega na wprowadzeniu do magazynu energii składającego się z nowych baterii, dodatkowego zestawu baterii z wtórnego obiegu (np. z pojazdów elektrycznych), wraz z przekształtnikiem dopasowującym DC/DC. Celem układu, według wynalazku, jest w jak największym stopniu wykorzystanie baterii z wtórnego obiegu, przy jednoczesnym minimalizowaniu przepływów energii z baterii głównej. Wynalazek ma za zadanie wydłużenie cyklu życia magazynu energii elektrycznej oraz redukcję kosztów budowy magazynu energii. Trzecie rozwiązanie. Układ i sposób zwiększania prądu zwarciowego przekształtników AC/DC łączy układ przekształtnika łączony z generatorem synchronicznym oraz kinetycznym zasobnikiem energii, celem stworzenia stabilnego układu zasilania zdolnego do zapewnienia wystarczającej mocy do zadziałania zabezpieczeń. Podczas zwarcia, przekształtnik chroniony jest przed uszkodzeniem odcinając przepływ prądu. Wynalazek ten znajdzie zastosowanie w mobilnych stacjach awaryjnego zasilania.

Pełna lista nagrodzonych i wyróżnionych dostępna jest na stronie internetowej Centrum Ochrony Własności Intelektualnej Politechniki Świętokrzyskiej.

Politechnika Świętokrzyska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.