Logistyka - kierunek, który interesuje Chińczyków

Czytaj dalej
Fot. Pixabay.com
rozm. Paweł Patora

Logistyka - kierunek, który interesuje Chińczyków

rozm. Paweł Patora

Z dr inż. Dorotą Piotrowską, zastępcą dyrektora Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej, rozmawia Paweł Patora

Jak ocenia Pani efekty niedawnej wizyty przedstawicieli Łodzi akademickiej w Chinach?
Poza tą misją naszej wizyty, która miała na celu promocję Łodzi akademickiej i uporządkowanie relacji z z partnerami z Chin, naszym kluczowym zadaniem było nawiązanie współpracy w zakresie dwóch specjalności, którymi szczyci się Łódź i region - logistyki i rewitalizacji. Jeśli chodzi o logistykę, to nawiązaliśmy do konferencji, która odbyła się w Łodzi w listopadzie ubiegłego roku. Konferencję tę zorganizowała Politechnika Łódzka razem z władzami miasta i ambasadą Luksemburga w Polsce, aby zaprezentować koncepcję trójmodalnego centrum transportowego, które ma powstać w Łodzi.

Czy uczestniczyli w niej goście z Chin?
Tak. Byli też goście z Luksemburga, gdyż partnerem budowy tego centrum miał być po stronie europejskiej Luksemburg, gdzie jak wiadomo - jest znaczące centrum multimodalne w Europie. Ta nasza wizyta była kontynuacją prac dotyczących budowy w naszym regionie takiego centrum.

Logistyka - kierunek, który interesuje Chińczyków
Grzegorz Gałasiński dr inż. Dorota Piotrowska, zastępca dyrektora Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej

Jednak, jak wiadomo, ta budowa wciąż stoi pod znakiem zapytania...
Tak. I podczas wizyty Chińczycy powiedzieli nam wyraźnie, że ich cierpliwość się kończy. Stwierdzili, że jeżeli nie wybudujemy centrum multimodalnego w Łodzi, to być może w ogóle nie powstanie ono w Polsce. Nasi partnerzy z Chin bardzo dobrze przyjęli koncepcję budowy terminalu przy ul. Pryncypalnej, a dopełnieniem tej koncepcji ma być dla nich łódzkie zaplecze akademickie. W naszych uczelniach miałyby być szkolone kadry na potrzeby tej logistyki. Również uniwersytet w Luksemburgu prowadzi szkolenie specjalistów do obsługi dużych centrów logistycznych multimodalnych. Podczas naszej wizyty Chińczycy potwierdzili, że są silnie zainteresowani kształceniem w Łodzi kadr na potrzeby logistyki.

Czy kształciłaby je Politechnika Łódzka?
Tak, ale wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim. Będą to studia drugiego stopnia, prowadzone przez obie uczelnie. Wstępnie rozmawialiśmy już z panem rektorem Różalskim na ten temat. Na razie nasza uczelnia wiedzie prym w kształceniu specjalistów od logistyki, ale będziemy dopraszać innych partnerów, żeby te studia odpowiadały na potrzeby kompetencyjne centrum logistycznego.

Teraz studia z logistyki prowadzi Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ?
Tak. Mamy też międzywydziałowe Kolegium Logistyki. To jest jednak logistyka o innej specyfice - na potrzeby firm produkcyjnych. Kierunek, który chcemy uruchomić na studiach drugiego stopnia to „logistyka i transport multimodalny” .

Innym ważnym tematem rozmów w Chinach była też, jak Pani wspomniała, rewitalizacja. Czy przy tej okazji też mówiono o nowym kierunku studiów, który będzie od nowego roku akademickiego uruchomiony wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim?
Tak. Kierunek studiów „rewitalizacja miast” , ale i inne problemy dotyczące rewitalizacji wzbudziły duże zainteresowanie naszych rozmówców w Kantonie. Tam przeznacza się duże środki na rewitalizację dużych części miasta. Właśnie w zakresie rewitalizacji upatrujemy szansę na rozwój współpracy akademickiej z Chinami na wysokim poziomie. Spotkaliśmy tam bardzo dobrych studentów, których chcielibyśmy widzieć na studiach w Łodzi. Rozmawialiśmy też o projektach naukowo-badawczych z dziedziny rewitalizacji, które mogłyby być realizowane przez zespoły polsko-chińskie.

Czy oprócz rewitalizacji, jest szansa na współpracę naukową w innych dziedzinach?
Tak, przedstawiliśmy tam dziewięć obszarów proponowanej współpracy naukowo-badawczej. Są to: nowoczesne technologie dla zrównoważonego rozwoju, zaawansowane technologie materiałowe, energia, środowisko, informatyka i telekomunikacja, inżynieria biomedyczna, biotechnologia przemysłowa, zarządzanie produkcją i systemy logistyczne.

Jak teraz wygląda współpraca Politechniki Łódzkiej z Chinami?
Mamy podpisanych 11 umów z uczelniami chińskimi. Są to umowy dwa plus dwa, oznaczającymi, że studenci z Chin studiują dwa lata u nas, a dwa lata w swojej uczelni macierzystej. Absolwenci otrzymują podwójne dyplomy. Teraz kilkudziesięciu Chińczyków realizuje w Politechnice Łódzkiej studia, w ramach tych umów. Studiują głównie architekturę, mechanikę i biotechnologię. Podczas naszej wizyty, dzięki konsulom generalnym w Chengdu i Kantonie, dostaliśmy możliwość nawiązania współpracy z czołowymi uczelniami chińskimi. Mamy nadzieję, że dzięki temu nasza współpraca akademicka a Chinami znacznie się poprawi.

rozm. Paweł Patora

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.