Kolej z łącznością GSM-R. Tysiące kilometrów bezpiecznych podróży pociągiem

Czytaj dalej
Fot. źródło PKP Polskie Linie Kolejowe SA.
Redakcja

Kolej z łącznością GSM-R. Tysiące kilometrów bezpiecznych podróży pociągiem

Redakcja

W Polsce, wzdłuż linii kolejowych stawiane są wysokie wieże zakończone antenami. Na niektórych liniach pomiędzy szynami instalowane są niewielkie żółte urządzenia w kształcie prostokąta – tzw. balisy. To znaki zmian na kolei. Nowoczesny system łączności cyfrowej GSM-R zastąpi analogowy system komunikacji radiowej. Łączność GSM-R umożliwi wdrożenie Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym - ERTMS. Podróże koleją będą szybsze i bezpieczniejsze.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują Krajowy Program Kolejowy (KPK), największy w historii program modernizacji kolei wart blisko 76 miliardów złotych. KPK obejmuje 230 projektów. Dzięki tym inwestycjom pasażerowie zyskują atrakcyjne czasy podróży oraz bardziej dostępną, bezpieczną i punktualną kolej. Przewóz towarów staje się efektywniejszy, a kolej lepiej wykorzystuje swój ekologiczny charakter.

Linie kolejowe w Polsce dostosowywane są do europejskich standardów. Na kluczowych trasach wdrażany jest również Europejski System Zarządzania Ruchem - ERTMS, którego istotną częścią jest system cyfrowej łączności – czyli GSM-R. System obejmie m.in. linie z Warszawy do Lublina, z Warszawy do Radomia oraz międzynarodowe korytarze transportowe, przebiegające przez całą Polskę - E20 od Kunowic przez Poznań, Warszawę do Terespola, E30 od Zgorzelca przez Legnicę, Wrocław, Katowice i Kraków do Rzeszowa, E59 ze Szczecina przez Poznań do Wrocławia. Będzie także na Centralnej Magistrali Kolejowej od Grodziska Mazowieckiego do Zawiercia.

Kolej z cyfrową jakością połączeń
Elementy systemu GSM-R zostały już zabudowane m.in.: na odcinku magistrali kolejowej E30 – między Bielawą Dolną a Opolem, na linii E20 od Kunowic do Terespola, na linii E65 od Warszawy do Gdyni. Obecnie zabudowywane są na kolejnych prawie 14 tys. kilometrów linii zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP

W 2025 roku, dzięki realizacji projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”, głównym systemem łączności na polskiej kolei stanie się GSM-R. Całkowite przejście na nowy standard ma nastąpić w roku 2030. Zarządzanie ruchem kolejowym będzie łatwiejsze, a podróże koleją staną się jeszcze bezpieczniejsze.

PKP

GSM- R tylko dla kolei
System GSM-R to specjalistyczna odmiana cyfrowej łączności komórkowej opracowana z myślą o komunikacji na kolei. W nazwie systemu litera „R” oznacza „Railway”, czyli „kolej”. System GSM-R pozwala jednocześnie na dwukierunkową (lub wielokierunkową) łączność głosową oraz na przesyłanie danych. GSM-R będzie służył wyłącznie urządzeniom kolejowym i będzie dostępny jedynie dla pracowników kolei odpowiadających za prowadzenie ruchu pociągów. Sygnał GSM-R, dzięki zastosowaniu anten sektorowych, wysyłany będzie tylko wzdłuż linii kolejowych, a nie na całą okolicę.

Sprawniejsze zarządzanie ruchem kolejowym to bezpieczniejsze podróże
Uruchomienie łączności GSM-R zapewni lepszą komunikację między pracownikami odpowiedzialnymi za prowadzenie ruchu pociągów. Przekazywanie komunikatów stanie się szybsze i sprawniejsze. Dzięki transmisji danych, system GSM-R przy współpracy z Europejskim Systemem Sterowania Pociągiem - ETCS, usprawni zarządzanie ruchem kolejowym. Zabudowa systemu GSM-R i ETCS pozwoli na uruchomienie na kluczowych liniach kolejowych w Polsce Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym - ERTMS.

Jak działa Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym – ERTMS?
Komunikacyjne serce Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) stanowi cyfrowy system łączności GSM-R, który odpowiada za przesyłanie informacji niezbędnych do prowadzenia ruchu kolejowego np. przesyłania zezwoleń na jazdę pociągów.

Informacje o aktualnej sytuacji na odcinku linii kolejowej pozyskiwane z urządzeń sterowania ruchem (m.in.: zwrotnicy, semaforów, systemu niezajętości toru, komputera zależnościowego) przesyłane są do lokalnych centrów sterowania, gdzie za pomocą Centrum Sterowania Komputerowego (RBC) poddawane są analizie. Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają na wypracowanie zezwolenia na jazdę dla poszczególnych pociągów. Następnie, dzięki łączności GSM-R, informacje przekazywane są do kabiny maszynisty. System ETCS poziomu 2 za pośrednictwem GSM-R nadzoruje w sposób ciągły pracę maszynisty, reaguje w przypadku zignorowania komunikatów oraz ostrzeżeń. Jeśli pociąg przekroczy dopuszczalna prędkość ETCS automatycznie zatrzyma pociąg.

PKP

Korzyści z Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym – ERTMS.
Główną korzyścią ze wdrożenia systemu jest zwiększenie przepustowości linii, czyli możliwość uruchomienia większej liczby pociągów. Dzięki „kontroli” pracy osób zaangażowanych w prowadzenie ruchu pociągów oraz maszynistów minimalizuje się ryzyko popełnienia błędu, a tym samym wypadku. System ERTMS/ETCS, na odpowiednio przygotowanych liniach, pozwoli na podniesienie prędkości pociągów powyżej 160 km/h. Dzięki nowym urządzeniom komputerowym w kabinie maszynisty, na których wyświetlane będą m.in.: najważniejsze informacje o sytuacji na szlaku, obsługa lokomotywy prowadzącej pociąg z prędkością powyżej 130 km/h będzie mogła być jednoosobowa.

Wdrożenie w Europie jednolitego Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym umożliwi jazdę pociągów po europejskich trasach bez konieczności wymiany lokomotywy i personelu. Podróże koleją będą sprawniejsze, szybsze, a jednocześnie bezpieczne.

Krótsze podróże dzięki ERTMS

Wdrożenie na trasie Warszawa – Trójmiasto nowoczesnego systemu sterowania ruchem kolejowym ERTMS/ETCS poziomu 2 pozwoliło w grudniu ub.r., na podniesienie prędkości pociągów do 200 km/h. Efektem było skrócenie czasu podróży na trasie z Warszawy do Gdańska. Najszybsze podróże zajmują ok. dwie i pół godziny. Pierwszą w Polsce linią kolejową wyposażoną w system ETCS/ERTMS była Centralna Magistrala Kolejowa. Dzięki instalacji systemu ETCS poziomu 1 pociągi na tej linii jeżdżą z prędkością nawet do 200 km/h. Po zabudowie systemu GSM-R i przebudowie ETCS pociągi na Centralnej Magistrali Kolejowej przyśpieszą i pojadą z prędkością przekraczającą 200 km/h.


Projekt „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

PLK na Twitterze
PLK na Facebooku
Redakcja

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.