Jan Sroka

Biblioteki, szkoła muzyczna i taniec. Sławno w latach 1989-2015

Biblioteki, szkoła muzyczna i taniec. Sławno w latach 1989-2015 Fot. archiwum
Jan Sroka

Dziś trzecia i ostatnia część cyklu o życiu kulturalnym Sławna po roku 1989.

Szkoła Muzyczna i Ognisko Muzyczne

Powstała w 1978 roku filia Państwowej Szkoły Muzycznej w Słupsku mieściła się w Sławieńskim Domu Kultury. Samodzielny budynek otrzymała przy ul. Armii Krajowej/Mickiewicza w 1990 roku (dawniej mieścił się w nim żłobek). Nauka w nowej siedzibie rozpoczęła się w lutym 1991 roku.

Otrzymanie nowej siedziby to efekt starań zarówno wieloletniego kierownika szkoły Henryka Grzeszewskiego, jak i rodziców dzieci do niej uczęszczających. Henryk Grzeszewski kierował placówką do listopada 1991 roku, następnie szkołą kierowała Elżbieta Babkiewicz, która była nauczycielką gry na skrzypcach. W 1993 roku kierownikiem filii zostaje Ewa Terlecka, która funkcję tę sprawuje do dziś. W szkole dzieci i młodzież mogą zdobywać umiejętności muzyczne w kilku klasach. Są to klasy: fortepianu, gitary, skrzypiec, akordeonu, instrumentów dętych (flet, klarnet, saksofon). Szkoła kształci dzieci i młodzież w dwóch cyklach: 6-letnim (dzieci od 6 lat) oraz 4 -letnim (od 8-9 lat).

Uczęszczają do niej nie tylko mieszkańcy Sławna, ale całego powiatu.Do najdłużej pracujących w szkole nauczycieli należą: Ewa Telecka (fortepian), Michał Niszczuk (gitara), Bogumił Płachecki (klarnet, saksofon).W omawianym okresie szkołę ukończyło 216 uczniów.

Co roku w placówce kształci się około 65-70 uczniów. Przez wiele lat pracowały w szkole Zespół Muzyki Dawnej wykonujący muzykę renesansową oraz barokową prowadzony przez Bogumiła Płacheckiego oraz Zespół Akordeonistów, który prowadził Zbigniew Stawiarz.Uczniowie szkoły występowali na cosemestralnych popisach, a także uświetniali wiele uroczystości w Sławnie i w powiecie. Równolegle ze szkołą muzyczną działało mające długą tradycję Ognisko Muzyczne od 1969 roku kierowane przez Henryka Grzeszewskiego.

Ognisko mieściło się w Sławieńskim Domu Kultury. Zmniejszenie liczby uczniów spowodowane niżem demograficznym, a także istniejącą szkoła muzyczną spowodowały, iż w 2005 roku zaprzestało swojej działalności. W Ognisku dzieci i młodzież mogły uczyć się gry na fortepianie, akordeonie, gitarze i instrumentach elektronicznych. Ognisko systematycznie organizowało popisy uczniów w trakcie i na zakończenie roku szkolnego. Uczniowie występowali na wielu miejskich uroczystościach.

Szkoła Tańca „Magnetica” od 2013

W 2013 roku powstała w Sławnie nowa placówka kultury założona przez Agatę Ludwikowską. Jest to Szkoła Tańca Magnetica oferująca zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych - od aerobicu po taniec towarzyski. Na potrzeby szkoły powstał nowy budynek.

Biblioteki i spotkania autorskie

W końcu lat 80. rozpoczęto budowę nowej siedziby biblioteki przy ulicy Rapackiego. Działalność w nowym obiekcie rozpoczęła się 2 stycznia 1992 roku. Znalazły się tutaj : wypożyczalnia książek dla dorosłych, czytelnia ogólna, oddział dla dzieci i młodzieży przeniesiony z budynku Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Powstańców Warszawskich (do czasu przeniesienia oddziału do nowej siedziby kierowała nim Teresa Włodarczyk).

Warto przypomnieć, że w ostatnich latach otwarto również nowoczesną czytelnię multimedialną. Na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 działa filia biblioteki obsługująca południową część miasta (wcześniej mieściła się przy ulicy Moniuszki).

Znajduje się tam czytelnia i wypożyczalnia.Do czasu powstania oddzielnej gminy wiejskiej Sławno (nastąpiło to na początku 1992 roku) sławieńska placówka opiekowała się także placówkami działającymi na terenie wsi. Podstawowym zadaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej jest upowszechnianie czytelnictwa. Realizuje to w wieloraki sposób. Pierwszy z nich to wypożyczanie książek.

W 1990 roku do biblioteki zapisach było 3610 czytelników, księgozbiór liczył 50216 woluminów, a liczba wypożyczeń wynosiła 112557. W 2015 roku zapisanych było 2587 czytelników, księgozbiór liczył 62415 woluminów, liczba wypożyczeń liczyła 96.075. W omawianym okresie zmniejszyła się liczba czasopism prenumerowanych przez bibliotekę. W 2005 roku prenumerowano 68 tytułów, w 2010 - 53, a w roku 2015 - 22 tytuły.

Oprócz wypożyczeń w placówce organizowano wystawy książek, lekcje biblioteczne, konkursy i spotkania autorskie. Od 30 października 2002 roku na mocy porozumienia między Starostwem i Urzędem Miasta placówka pełni również funkcje biblioteki powiatowej - sprawuje opiekę merytoryczną nad działającymi na terenie powiatu 14 bibliotekami, udziela konsultacji, organizuje szkolenia i warsztaty. Miejską Biblioteką Publiczną kieruje od 1988 roku Elżbieta Róg - Kosińska.

Oprócz Miejskiej Biblioteki Publicznej od połowy lat 50. działała w mieście biblioteka pedagogiczna, która gromadziła księgozbiór pod kątem potrzeb nauczycieli i studiującej młodzieży. W ostatnich latach biblioteką kierowała Jolanta Karaban. W 2012 roku placówka została zlikwidowana. Taki los spotkał większość bibliotek pedagogicznych w województwie zachodniopomorskim.

Urząd Marszałkowski uznał, ze utrzymanie tych placówek jest zbyt kosztowne. Część księgozbioru została przekazana do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie (ponad 2000 woluminów). Pozostałe książki do Biblioteki Pedagogicznej w Koszalinie.

Jan Sroka

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

plus.gk24.pl

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2020 Polska Press Sp. z o.o.